Claudia,mäklarhusetUnder förra året omsatte den privata bostadsmarknaden bostäder till ett värde av cirka 274 miljarder kronor. Bostadsrätter låg högst med ett värde på totalt 152 miljarder kronor, medan villor och radhus stod för ett värde på cirka 121 miljarder. Året innan, 2012, omsattes det bostadsrätter till ett värde av 126 miljarder, vilket innebär en ökning under förra året, enligt Svenska Mäklarhusets analyschef Claudia Wörmann  som har analyserat förra årets bostadsmarknad.

– Skilsmässor påverkar bostadsmarknaden och störst omsättning på bostadsrätter är det i storstadsregionerna, säger Claudia Wörmann.

Familjen påverkar

Under 2013 bytte totalt 153 878 bostäder ägare. Det såldes 99 365 bostadsrätter medan endast 54 513 villa- och radhusägare bytte bostad. Mest av allt påverkas benägenheten att flytta av att något sker inom familjen som gör att bostaden inte längre passar behoven. Rent strukturella faktorer påverkar människors möjlighet att flytta, varav många av dessa leder till inlåsningsproblem.

– I Sverige bor vi generellt kvar i samma bostad under väldigt lång tid. En av de främsta anledningarna är att en flytt försvåras då dagens bostadsmarknad är präglad av diverse inlåsningsproblem som orsakas av reavinstbeskattning, liten nyproduktion i attraktiva områden, krav på kontantinsats, amorteringskrav och litet utbud, samt en generell svårighet för unga att etablera sig på bostadsmarknaden, säger Claudia Wörmann, analyschef Svenska Mäklarhuset.

Var tionde bostadsrätt bytte ägare

Under förra året upphörde även 54 000 äktenskap. Många gånger innebär det att båda eller en av paret flyttar till annat boende. Om båda parter skulle välja nytt boende skulle endast alla skilsmässor i Sverige överstiga det totala antalet överlåtelser än de cirka 99 000 bostadsrätter som bytte ägare under förra året.

Störst omsättning på bostadsrätter i storstadsregionerna 

Generellt stod storstadslänen, Skåne, Västra Götaland och Stockholms län för 82 procent av den totala omsättningen räknat i pengar, drygt 125 miljarder. Att andelen omsatta pengar är störst i storstadsregionerna är kopplat till prisbilden. Av totalt 99 365 bostadsrättsöverlåtelser skedde 64 446 i landets storstadsregioner.

– Omsättningstakten på den svenska bostadsmarknaden kan bli mycket högre, genom att exempelvis underlätta för unga att flytta hemifrån, och ta ett helhetsgrepp och försöka hitta lösningar på de problem som finns, fortsätter Wörmann.

Storstadslänen, Skåne, Västra Götaland och Stockholm stod för 63 procent av den totala omsättningen räknat i pengar, drygt 77 miljarder av totalt 121 miljarder. Sammantaget stod man för 25 869 överlåtelser av 54 513 som var den totala villa- och radhusmarknadens överlåtelser.

Bostadsrättsmarknaden i Sverige under 2013 

Område  Antal bostadsrätter  Antal överlåtelser  Omsättning  Volym totalt 
Sverige 1 011 036 99 365 9,8 % 152 326 545

Småhus 

Område  Antal småhus Antal överlåtelser  Omsättning  Volym totalt 
Sverige 1 834 144 54 513 3 % 121 945 581

Bostadsrättsmarknaden i värde och antal försäljningar storstadslänen 

Region  Totalt värde  Antal försäljningar
Stockholms län 94 431 173 38 184
Skåne län 12 427 467 11 795
Västra Götalands län 18 631 457 14 467
Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.