Jens Magnusson, privatekonom på SEB.
Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Hushållens förväntningar på bostadspriserna fortsätter att bromsa in och faller med tre enheter till 54. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,52 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor faller tillbaka från sju till fem procent.

– Det är nu tredje månaden i rad som Boprisindikatorn backar och den ligger nu på tio enheter lägre än vid den senaste toppen i september. Både beskedet om amorteringskrav och diskussionen om ytterligare krav på bolånetagarna har säkert bidragit till nedgången, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Av de tillfrågade hushållen svarar 66 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, mot förra månadens 67. Andelen som tror på fallande priser stiger till tolv procent från förra månadens tio. Andelen som tror på stillastående priser faller till 14 procent från förra månadens 15 procent.

SEB:s Boprisindikator visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 54 vilket är en nedgång med tre enheter från förra månaden.

– Det vi ser nu kan mycket väl vara starten på en trend nedåt för boprisförväntningarna och kanske ett steg mot en lugnare utveckling på bostadsmarknaden.

Hushållen tror på höjd reporänta

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,52 procent, 10 punkter högre än förra månaden, 0,42 procent. Detta trots att Riksbanken själva har meddelat att de inte kommer höja räntan från rekordlåga 0 procent förrän en bit in i 2016.

– Det är överraskande att skillnaden mellan hushållens ränteförväntningar och Riksbankens prognos är så pass stor och dessutom ökar. Hushållen tror i det här fallet på en tidigare räntehöjning än både Riksbanken och marknaden i övrigt, säger Jens Magnusson.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan 
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en nedgång med två enheter från förra månadens sju procent.

Boprisindikatorn: Utveckling senaste 12 månader:

dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt14 nov-14 dec-14
53 49 47 54 55 60 56 64 62 64 59 57 54

 

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.