JosefinUpplingI höstens Nordic Housing Insight bedömer fastighetsmäklare i Sverige att bristen på småhus till försäljning påverkar bostadsmarknaden mest. I Norge och Danmark sticker påverkansfaktorn arbetsmarknaden ut som viktigast just nu.

– Att utbudet bedöms fortsätta att sjunka ordentligt samtidigt som vi ser en total låsning i svensk politik är mycket bekymmersamt. De reformer som skulle behövas för att lösa upp knutarna på bostadsmarknaden är uppskjutna på obestämd framtid, och det slår hårdast mot den enskilda konsumenten på bostadsmarknaden, säger Josefine Uppling, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

I Sverige bedömer 59 procent av mäklarna att priserna på småhusmarknaden förblir oförändrade. Motsvarande siffror i Danmark och Norge är 71 respektive 30 procent. Över 60 procent av de tillfrågade mäklarna i Norge tror på prisuppgång under det fjärde kvartalet. Även i utbuds- och efterfrågeprognosen finns skillnader mellan de tre nordiska länderna, 42 procent av de svenska mäklarna menar att efterfrågan kommer att öka väsentligt, samtidigt som det låga utbudet bedöms oförändrat. Det råder delade meningar om utbudets utveckling i Norge, men 54 procent av de norska mäklarna gör bedömningen att efterfrågan ökar. Oförändrat utbud väntas också i Danmark enligt nära hälften av de danska mäklarna, samtidigt som en majoritet av de tillfrågade tror på ökad efterfrågan.

Pris och utbud

På bostadsrättsmarknaden bedömer fastighetsmäklarna i Sverige och Danmark att såväl pris som utbud förblir oförändrat relativt prognosen för det fjärde kvartalet 2014, medan hela 90 procent av de tillfrågade i samma länder tror på oförändrad eller ökande efterfrågan. I Norge bedömer varannan mäklare att det kommer att ske en uppgång både avseende pris, utbud och efterfrågan i slutet av det fjärde kvartalet.

Bristen på bostäder är den påverkansfaktor som har störst påverkan på bostadsmarknaden i Sverige under det fjärde kvartalet, detta enligt 71 procent av de tillfrågade. På andra respektive tredje plats kommer räntenivån och bankernas restriktiva utlåning. I Norge var tidigare medias rapportering den faktor som bedömdes påverka bostadsmarknaden mest, men inför det fjärde kvartalet seglar arbetsmarknaden upp som den faktor som påverkar mest. Även i Danmark bedömer en stor del av mäklarkåren, 69 procent, att påverkansfaktorn arbetsmarknaden har stor påverkan på bostadsmarknaden.

– Regeringskris eller inte, människor måste kunna flytta dit jobb och bostad finns, i dagsläget hindrar bostadsbristen i tillväxtregionerna ironiskt nog just tillväxten, säger Josefine Uppling.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.