Ola_L_Bjurfors
Ola Lundqvist, vd Bjurfors Sverige.

Var tredje storstadsbo i Stockholm, Göteborg och Malmö vill byta bostad. Men många anser att kostnaderna för att flytta är för hög. Bland villaägare är reavinstskatten det enskilt största hindret att flytta. Det visar Bjurfors Bostadsbarometer.

Sänkt rörlighet till följd av höga flyttkostnader

36 procent av storstadsborna vill byta bostad, men för majoriteten är för höga kostnader det största hindret. En bidragande faktor till detta är reavinstskatten, som hindrar tre av tio villaägare som vill byta bostad. Något som också ger tydliga effekter avseende rörligheten på marknaden.

– Rörligheten bland villor är avsevärt lägre än bostadsrätter. Skatter och avgifter är mycket högre vid flytt till småhus jämfört med en flytt till bostadsrätt. Det minskar rörligheten för villor och indirekt även för bostadsrätter och hyresrätter där de flesta som söker villa bor. Trögheten på marknaden bidrar till bostadsbrist och upptrissade priser, säger Ola Lundqvist, vd Bjurfors Sverige.

Hemmet den moderna sparformen

Störst är intresset att investera i en ny bostadsrätt. Det gäller framförallt i Stockholm. I Malmö och Göteborg är villa den boendeform som flest vill flytta till. Av alla storstadsbor som vill byta bostad vill 39 procent flytta till en bostadsrätt, 28 procent till en villa och 22 procent till en hyresrätt.

– Undersökningen visar att storstadsborna vill äga sitt boende. Två av tre som vill byta bostad vill antingen köpa en bostadsrätt eller en villa. Att äga sitt boende har varit en framgångsrik sparform under de senaste decennierna tack vare kraftigt ökade priser på framförallt bostadsrätter, men även på villor, säger Ola Lundqvist.

Göteborgare mest trångbodda

Undersökningen visar att storstadsborna i dag bor i snitt på 50 kvm per person. Mest trångbodda är göteborgarna och störst bor malmöborna. De som bor i hyresrätt har i snitt 15 kvm mindre yta per person än de som bor i villa.

– Svenskarna vill bo större. I snitt handlar det om att få en tredjedel större yta per person.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.