Fastbyrån-forskningHur mycket påverkar egentligen en skål med lime slutpriset på en bostad och vill alla bostadsspekulanter ha det ljust och fräscht? Nu används för första gången forskning för att testa om home styling fungerar och ta reda på hur. På uppdrag av Fastighetsbyrån har den amerikanska designpsykologen Sally Augustin sammanställt rapporten Home styling – Använd designpsykologi för en snabbare försäljning och ett högre pris. Rapporten visar att home styling fungerar – men bara om det görs på rätt sätt.

För att reda ut vad som verkligen fungerar och hur vi påverkas av stylingen i en bostad har Fastighetsbyrån tagit hjälp av designpsykologen Sally Augustin, som tittat närmare på ämnet ur ett vetenskapligt perspektiv.

JohanVesterberg
Johan Vesterberg, Fastighetsbyrån.

– Det spekuleras mycket om huruvida home styling verkligen fungerar och hur det påverkar oss. Som företeelse blir home styling generellt allt vanligare men dras ofta åt det extrema hållen, t ex med frukter som inredning, eller så blir den väldigt opersonlig och likriktad. Med den här rapporten vill vi se vad forskningen säger om home styling för att få fram trovärdiga svar på vad som verkligen ger önskad effekt, säger Johan Vesterberg, presschef på Fastighetsbyrån.

Innehållet i rapporten visar att man påverkas av miljön under en visning. I rapporten finns även flera praktiska exempel på hur man kan styla sitt hem för att optimera möjligheten att få en lyckad försäljning.

Sally_forskning
Designpsykologen Sally Augustin.

– Den här rapporten är den första som kopplar ihop designpsykologi med försäljning av bostäder, något jag tycker är högst relevant. Bostadsköpare blir känslomässigt påverkade, både medvetet och omedvetet, av miljön på en visning vilket i sin tur har en effekt på köpbenägenheten. Genom styling, kan man på olika sätt påverka vilken känsla de får och hur de visualiserar sig själva i bostaden. Home styling fungerar verkligen om man använder principerna på rätt sätt, säger Sally Augustin.

Rapporten är innehållsmässigt grupperad kring tre huvudsakliga områden, eller principer:

Anpassa bostaden till köparen


För lyckas är det viktigt att veta vilka köparna är och anpassa stylingen efter dem. Det är avgörande att spekulanten kan se bostadens funktioner och föreställa sig själv leva i bostaden. Det är också viktigt att bostaden inte är helt opersonlig men inte heller för privat.

Savannprincipen


Vi människor är evolutionärt anpassade för ett liv på savannen där vi var utsatta för livshotande faror. Därför känner vi oss trygga i miljöer som tillgodoser våra behov av kontroll och trygghet. Miljöer som har dessa egenskaper kännetecknas av flexibilitet, överblickbarhet, tydliga uppdelningar i olika områden samt måttlig visuell komplexitet. Till exempel känner vi oss mer avslappnade med småskaligt mönstrade tapeter än bjärt färgade och stormönstrade. Detta beror på att det är lättare att upptäcka annalkande rovdjur eller andra faror i en miljö med låg visuell komplexitet.

Designa för våra sinnen

Vi tolkar vår omgivning genom våra sinnesorgan och bostadsköpare dras till platser där de känner att de kan koppla av och känna sig trygga. Genom att använda väl utvalda färger, former och dofter kan upplevelsen av ett hem förändras, inte bara psykiskt utan även fysiskt. Till exempel kan en varm färg i hallen göra att ett helt hus upplevs som varmare och en halvfylld bokhylla gör att även ett litet rum känns luftigare.

Styla vetenskapligt

5 mål med home styling:

  • Skapa ett positivt första intryck – entrén och miljön utanför bostaden är viktiga.
  • Spekulanten ska känna sig trygg och avslappnad för att direkt kunna visualisera olika funktioner i bostaden och sitt liv där.
  • Få bostaden att tilltala den mest troliga målgruppen och se till att den matchar området och närliggande arkitektur.
  • Skapa en särskiljande känsla i bostaden som spekulanten minns.
  • Spekulanten ska få en positiv känsla av den nuvarande ägaren – men inte få veta för mycket.

5 tips från rapporten:

  • Se till att färgers nyans, mättnad och ljusstyrka hör ihop i hela bostaden. Undvik helvitt och gult.
  • Använd naturliga material för att skapa ett lugn. Ha gröna växter men max fyra i varje rum.
  • Skapa balans, undvik rörighet och mixa inte allt för många mönster.
  • Skapa visuella blickfång som ger rätt associationer.
  • Skapa tydliga avgränsade områden, kan vara i samma rum, med olika separata funktioner.
Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.