FMF_Samfundet
Anders Edmark, Mäklarsamfundet, och Carolina Stegman från Fastighetsmäklarförbundet.

Mäklarsamfundet och Fastighets-mäklarförbundet (FMF) är överens om ny tvistlösningsnämnd. Bostadsbristen och situationen på bostadsmarknaden i Sverige skapar oro i konsumentledet, och ställer högre krav på bostadsmarknadens aktörer.

Därför föreslår nu en enad fastighetsmäklarbransch, i ett historiskt remissvar, förändringar till konsumenternas fördel.

– Det är vårt ansvar att hjälpa konsumenterna med tydlighet och kompetens i alla steg när en bostad ska köpas eller säljas, även när det uppstår tvist. Detta gör vi nu som en enad bransch, säger Mäklarsamfundets ordförande Anders Edmark.

Nya EU-direktiv slår fast att konsumenterna ska ha rätt att pröva sina krav utanför domstol. I Konsumenttvistutredningens betänkande ”Förbättrad tvistelösning på Konsumentområdet” från juni i år är huvudspåret att Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som idag prövar de flesta konsumenttvister gentemot fastighetsmäklare, ska fortsätta att vara huvudalternativ.

I utredningen framhålls dock att det finns utrymme för branschdrivna nämnder, förutsatt att en sådan nämnd uppfyller de kvalitetskrav som EU-direktivet ställer upp, och att regeringen efter särskild prövning beslutar att överlämna prövningen till nämnden.

Gemensamt remissvar

Det sistnämnda har nu branschen tagit fasta på. I ett gemensamt remissvar förordas den redan existerande Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN). FRN är en etablerad och väl fungerande branschnämnd, som med viss anpassning skulle kunna godkännas som ett specialiserat alternativ till den mer generella ARN. En branschgemensam samling kring FRN skulle innebära att så gott som alla landets fastighetsmäklare skulle omfattas av FRNs kompetens. I förlängningen skulle det leda till ett förbättrat tvistelösningsförfarande till nytta för både branschen och konsumenterna.

– Det är oerhört glädjande att vi i och med remissvaret har ett branschgemensamt mål att arbeta mot när det kommer till tvistelösning, det stärker branschen och skapar tydlighet gentemot konsumenterna, säger Pasha Sabouri, ordförande i Fastighetsmäklarförbundet FMF.

Lagen om alternativ tvistelösning i konsumenttvister är avsedd att träda i kraft den 1 juli 2015, först därefter är det möjligt att ansöka om regeringens godkännande som alternativ tvistelösningsnämnd jämte ARN. Men arbetet med att anpassa verksamheten i dagens FRN börjar nu, och det beräknas vara klart i början av 2016.

 

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.