Profilen
Ingrid Eiken, vd Mäklarsamfundet och Årets Mäklarprofil Elisabeth Fogelström.

Juryn motiverar utnämningen av Elisabeth Fogelström med att hon på ett mycket förtjänstfullt sätt arbetar konsekvent och långsiktigt för fastighetsmäklarnas anställningsvillkor, lönevillkor och trygghet på arbetsmarknaden. Juryn har gjort bedömningen att arbetet med dessa frågor på sikt underlättar rekrytering av nya kullar fastighetsmäklare, och att arbetet på så vis är avgörande för kompetensförsörjningen i branschen.

Det arbete Elisabeth Fogelström gör för branschen, i syfte att stärka mäklarnas anställningsvillkor förbättrar mäklarnas arbetssituation, skapar trygghet och fokus och kommer i förlängningen konsumenterna till gagn.

– Vi gratulerar Elisabeth Fogelström! Årets Mäklarprofil är en utmärkelse med tyngd i branschen och i botten ett allvarligt anslag, den lyfter fram Mäklarsamfundets värderingar, etiska regler och målsättningar. Det är en tillgång för hela branschen att priset finns, säger Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet.

Fakta om priset

Priset Årets Mäklarprofil har etablerat sig som ett hederspris i branschen, och delas i år ut för fjärde gången. Priset går till en person som är en förebild för mäklarbranschen och som har stärkt förtroendet för kåren.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.