JosefinUppling
Josefine Uppling, analyschef hos Mäklarsamfundet.

Nu presenterar Finansinspektionen sitt förslag som innebär hårdare amorteringsregler för låntagare för att dämpa de svenska hushållens skulder. Där de nya bolånetagarna ska amortera ner sina bolån till 50 procents belåningsgrad. Först ner med minst två procent varje år till 70 procents belåningsgrad. Därefter med minst en procent årligen ner till 50 procents belåninggsgrad.

De nya amorteringskraven riskerar att slå ytterligare mot unga som vill in på bostadsmarknaden.

– Det vi oroar oss för är en förstärkning av insider- och outsider-effekter som vi ser redan i dag, säger Josefine Uppling, analyschef vid  Mäklarsamfundet till SVT.

Kan dämpa bopriserna

Josefine Uppling säger vidare till SVT att det finns något gott med en sund amorteringskultur, men säger samtidigt att Mäklarsamfundet oroar sig för att de nya kraven ska göra det ännu svårare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden.

Att de nya reglerna kan dämpa bopriserna är något som FI är öppna med. Men man tror inte på några stora prisdumpningar, Generaldirektörer Martin Andersson spår att det som mest kan dyka neråt med fem procent.

Nu kommer FI påbörja sitt arbete med att ta fram de nya reglerna. Ett arbeta som kommer ta några månader, exakt när de nya reglerna kommer är inte klart. På presskonferensen säger FI att det bara gäller nya lån, man kommer inte gå in och ändra i redan befintliga lån. Man framhåller även att det ska finnas en viss flexibilitet, det kan till exempel röra sig om där någon i hushållet blir arbetslös, sjuk eller avlider.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.