Jens_MagnussonHushållens förväntningar på bopriser bromsar in och faller med fem enheter till 59, från förra månadens nivå på 64. Samtidigt tror hushållen att reporäntan kommer ligga på 0,41 procent om ett år. Det visar SEBs Boprisindikator för oktober som presenteras idag.

– Tron på stigande bostadspriser är fortfarande stark men vi ser en nedgång från den senaste tidens rekordnivåer. Osäkerheten kring både svensk och internationell ekonomi samt en svagare börsutveckling bidrar sannolikt till nedgången, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Av de tillfrågade hushållen svarar 68 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, mot förra månadens 72. Andelen som tror på fallande priser stiger till nio från förra månadens åtta procent. Andelen som tror på stillastående priser ökar till 14 procent, från elva procent förra månaden.

Bankföreningens nya rekommendation om amortering ned till en belåningsgrad på 50 procent presenterades på undersökningens sista dag. Den hann därmed inte påverka resultatet i någon större utsträckning.

Stabila nivåer

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,41 procent om ett år 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,41 procent, vilket är samma nivå som förra månaden.  Hushållen tror därmed att reporäntan om ett år kommer att ligga 16 punkter över dagens reporänta på 0,25 procent.

– Hushållens inflations- och ränteförväntningar ligger på stabilt låga nivåer. Det är dock viktigt att vara vaken på att många andra faktorer än reporäntan, till exempel amorteringskrav, bankskatter och krav på bundna räntor, kan påverka boendekalkylen framöver, säger Jens Magnusson.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 30 september till 7 oktober.

Boprisindikatorn: Utveckling senaste 12 månader

okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14
50 53 53 49 47 54 55 60 56 64 62 64 59

 

 

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.