IngridEiken_MäklarsamfundetBostadspolitiken är en nationell angelägenhet, och bostadsbristen ska avhjälpas med hjälp av nybyggnation. Målet är bland annat minst 250 000 nya bostäder till år 2020 och stärkt kreditgivning till nybyggnation, det framgick av statsminister Stefan Löfvens uppläsning av regeringsförklaringen.

– Mäklarsamfundet välkomnar den tydliga byggambitionen. Regeringen behöver dock precisera hur detta ska åstadkommas i praktiken och hur det ska finansieras, säger Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet.

Investeringarna ska ökas inom bostadsbyggande, infrastruktur och klimatomställning i en gemensam statlig investeringsplan. Den nya regeringen vill ”stärka möjligheterna att arbeta, resa och leva i hela landet”. Mehmet Kaplan (MP) blir ny bostads- och stadsplaneringsminister.

– Statsminister Stefan Löfvens vilja att stärka möjligheterna att arbeta, resa och leva i hela landet bådar gott. Fler bostäder underlättar människors möjligheter att både skaffa en bostad och förändra sitt boende och det mår Sverige bra av, säger Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.