moneybag_504b849d9606ee0e1251c96bI Stockholm och Uppsala har villaägare fått betalt för att bo, det visar en rapport som Fastighetsbyrån har tagit fram. Vissa svenska bostadsägare hat fått betalt för att bo de senaste fem åren.

– Vi har haft kraftiga prisökningar under en lång period samtidigt som driftskostnaderna ökat marginellt. Det innebär att man i vissa fall kan säga att man har haft en boendeintäkt. Om man köpte en bostad för fem år sedan och säljer idag så har prisökningen alltså varit större än de sammanlagda kostnaderna för boendet. Och under de senaste fem åren har det generellt sett varit mer lönsamt att bo i bostadsrätt än villa. Sedan ska man komma ihåg att rapporten ger en historisk bild och säger inget om hur det kommer se ut de kommande fem åren, säger Lars-Erik Nykvist.

Rapporten har analyserat bostädernas värdeutveckling jämfört med kostnadsutvecklingen och på vissa orter överstiger prisökningarna alla kostnader för bostaden. Det har varit mer lönsamt att äga en bostadsrätt än en villa och de som äger bostadsrätter i Uppsala, Linköping och Örebro är de stora vinnarna. De senast fem åren har medianvillan ökat i pris med 19 procent och bostadsrätten med 51 procent. Samtidigt har kostnaderna för bostäder, till exempel räntor och energi, inte stigit på samma sätt.

Fler får betalt för bostadsrätten

Vd FastighetsbyrånBland Sveriges 21 residensstäder så har elva haft ett positivt netto på bostadsrätter under de senaste fem åren – Stockholm, Uppsala, Linköping, Jönköping, Växjö, Göteborg, Karlstad, Örebro, Falun, Umeå och Luleå. Högst ”boendeintäkt” hade bostadsrättsägarna i Uppsala med ett netto på plus 376 288 kronor på fem år eller plus 6271 kronor per månad.
 På villasidan har bara två av residensstäderna haft ett positivt netto – Stockholm och Uppsala. Stockholmarna är de som har haft högst boendeintäkt med plus 224 076 kronor på fem år eller plus 3735 kronor per månad.

– Prisutvecklingen skiljer sig kraftigt från ort till ort. Till exempel har priserna i vår tredje största stad Malmö inte stigit så mycket. Det innebär också att Malmö ligger bland de städer som haft högst kostnader kvar när värdeökningen är bortdragen, säger Lars-Erik Nykvist.

Rapporten som Fastighetsbyrån beställt av företaget Värderingsdata tittar på nettot om man jämför bostadens värdeutveckling med den ackumulerade bostadskostnaden 2008-2013, i Sveriges residensstäder. Prisutvecklingen jämförs med boendekostnaderna som beräknas utifrån 85 procent belåning, rörlig snittränta (minus 30 procent skattereduktion) och samtliga driftkostnader. Rapporten visar att bostaden kan innebära högre ”intäkter” än utgifter.

Värdeökning – kostnader per månad 2008-2013:

Villa Bostadsrätt
Stockholm 3 735 kr 2 840 kr
Uppsala 1 249 kr 6 271 kr
Nyköping -5 692 kr -2 602 kr
Linköping -2 850 kr 6 140 kr
Jönköping -851 kr 869 kr
Växjö -2 585 kr 431 kr
Kalmar -4 111 kr -236 kr
Gotland -4 789 kr -2 330 kr
Karlskrona -1 425 kr -2 688 kr
Malmö -6 514 kr -2 792 kr
Halmstad -4 979 kr -3 624 kr
Göteborg -949 kr 1 595 kr
Karlstad -1 232 kr 90 kr
Örebro -3 967 kr 3 854 kr
Västerås -7 408 kr -2 800 kr
Falun -2 315 kr 1 713 kr
Gävle -4 954 kr -1 141 kr
Härnösand -6 481 kr -4 980 kr
Östersund -4 441 kr -2 605 kr
Umeå -3 990 kr 3 041 kr
Luleå -416 kr 2 748 kr
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.