SvenskFastVar femte svensk har någon gång besökt sin grannes bostadsvisning utan syfte att köpa den och nästan hälften av dessa har gjort det av nyfikenhet. Mer än var fjärde har dessutom följt budgivningen på sin grannes hus eller lägenhet. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer.

– Det är naturligt att vara nyfiken och intresserad av hur grannen bor, säger Dan Sjöholm, på Svensk Fastighetsförmedling.

Resultatet visar även att var femte svensk, 20 procent, någon gång har gjort det utan syfte att köpa den och 45 procent av dessa har gjort det av ren nyfikenhet. Lika många har gått för att få en uppfattning av prisläget på bostaden och var tredje, 33 procent, för att få inspiration.

Och det är i Stockholm som grannarna är som mest flitiga när det kommer till att kolla in grannens lägenhet. Här har var tredje av dem, 33 procent, någon gång besökt en grannes visning. Det kan jämföras med exempelvis boende i norra Sverige där andelen endast är elva procent.

– Att andelen som gått på grannens visning är högst i Stockholm beror till stor del på att man där har öppna visningar, medan det i övriga landet ofta krävs en föranmälan. Inför sin egen försäljning passar många dessutom på att besöka visningar för att se hur mäklaren arbetar, vilket kan vara klokt. Det är bra om man kan följa grannarnas försäljningar för att ha rätt förväntningar den dag man själv har för avsikt att byta bostad, säger Dan Sjöholm

Olika drivkrafter

Kvinnorna drivs av nyfikenhet, männen av prisläget
Intresset för grannens bostadsvisning varierar dock inte bara beroende på var i landet man bor – det är även skillnader mellan män och kvinnor. Männen verkar nämligen vara betydligt mer intresserade av värdet på de närliggande bostäderna än vad kvinnorna är. Mer än hälften, 51 procent, som någon gång varit på en av grannarnas bostadsvisningar har gått dit för att få en uppfattning om prisläget. Motsvarande siffra bland kvinnorna är 37 procent. Främsta skälet för kvinnorna att titta in hos grannen under visningstillfället är ren nyfikenhet. Det anger hälften av dem, vilket kan jämföras med fyra av tio bland männen.

Även om fler män än kvinnor går på bostadsvisning för att få en uppfattning om prisläget är det flest kvinnor som har följt budgivningen på grannens bostad. 29 procent bland kvinnorna jämfört med 24 procent bland männen. Sett till hela landet är andelen 26 procent.

Topplista

Av nyfikenhet: 45 procent
För att få en uppfattning om prisläget: 45 procent
För att få inspiration: 33 procent

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.