Stampel-avslasKonkurrensverkets försök att stoppa Swedbanks köp av konkurrenten Svensk Fastighetsförmedling möter motstånd, rapporterar SvD. Ett nytt krav på mångmiljonvite utifall Swedbank hämtar affärshemligheter från Svensk Fastighetsförmedling avvisas nu av Stockholms tingsrätt.

Konkurrensverket (KKV) vill förhindra Swedbanks uppköp av Svensk Fastighetsförmedling. Men Stockholms tingsrätt avisar myndighetens krav om ett vite på 20 miljoner kronor om Swedbank Franchise, som är formell köpare, ”direkt eller indirekt använder information om affärs- och driftsförhållanden” från Svensk Fastighetsförmedling.

Hämmar konkurrensen

Enligt KKV kommer konkurrensen på mäklarmarknaden hämmas om Swedbank-koncernen, som redan äger Svensk Fastighetsbyrå, får kontrollera landets näst största mäklarkedja. KKV har därför velat förhindra att Svensk Fastighetsförmedlings affärshemligheter hamnar hos Swedbank.

Konkurrensverket krävde i juni att information från Svensk Fastighetsförmedling inte ska få användas i något bolag överhuvudtaget som kontrolleras av Swedbank AB. Ett krav som nu avvisats av Stockholms tingsrätt.

Stockholms tingsrätt skriver bland annat att ”Konkurrensverket endast angett Swedbank Franchise och Svensk Fastighetsförmedling som motparter för sin begäran och det är i konsekvens härmed dessa bolag som beretts tillfälle att yttra sig över verkets ansökan om interimistiskt vitesförbud. Förutsättningar finns därmed inte att ålägga andra bolag några vitessanktionerade skyldigheter”.

Swedbank lättad

– Det är glädjande att tingsrätten delar vår uppfattning och avslår Konkurrensverkets yrkande. Som vi uppfattar tingsrättens beslut finns det för stora oklarheter, till exempel vilket bolag Konkurrensverket riktar sig till och att formuleringen av yrkandet är otydlig. Nu avvaktar vi tingsrättens beslut om affären som helhet, säger Cecilia Hernqvist, kommunikationsdirektör i Swedbank, till SvD.

Tidigare har KKV dock fått klartecken för ett annat vitesföreläggande på samma belopp, 20 miljoner kronor. I det fallet gäller det för att skydda den annonsplattformen Hemnet från förändringar i väntan på att Swedbank-affären prövas före årsskiftet.

Enligt Per Karlsson, chefsjurist vid Konkurrensverket, är det beklagligt om inte motsvarande skydd omedelbart kan ges Svensk Fastighetsförmedling. Han säger till SvD att KKV fortfarande räknar med att Swedbanks uppköp av Svensk Fastighetsförmedling stoppas av Stockholms tingsrätt.

I nästa nummer av MäklarVärlden svarar KKV och Swedbank på frågor kring köpet och den kommande rättegången. Näste nummer kommer ut tolfte september.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.