IngridEiken_MäklarsamfundetInför årets tredje kvartal visar Nordic Housing Insight en stabil utveckling på bostadsmarknaderna i Sverige och Danmark. I Norge finns en stark tro på såväl stigande priser som ökat utbud och ökad efterfrågan. Sjönära läge är det som överlägset påverkar efterfrågan mest när det kommer till fritidshus, detta enligt en samstämmig nordisk mäklarkår.

– Bostadsmarknaderna i Sverige och Danmark är enligt branschens senaste bedömning stabila, medan tron på prisökning på den norska marknaden är stark. Utbudsproblematiken i framförallt Sverige sticker ut som en stark påverkande faktor. Det behöver byggas fler bostäder, säger Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet.

En majoritet av mäklarna i Sverige och Danmark, 59 respektive 67 procent, bedömer att prisutvecklingen kommer att förbli oförändrad på småhusmarknaden under årets tredje kvartal. Starkast tro på fortsatt ökade priser, 64 procent av mäklarna, finns i Norge. Utbudet och efterfrågan på småhusmarknaden bedöms bli oförändrat enligt mäklare i Sverige. I Danmark bedömer 68 procent att efterfrågan kommer att öka, och de mest optimistiska bedömningarna återfinns i Norge där majoriteten tror på en ökning.

Oförändrade priser

De tillfrågade mäklarna i Sverige och Danmark tror på en stabil och i princip oförändrad utveckling av pris, utbud och efterfrågan på bostadsrättsmarknaden. I Norge bedömer 65 procent att priserna kommer att stiga, lika stor andel bedömer att efterfrågan kommer att öka.

Inför årets tredje kvartal har mäklare i Sverige och Danmark även bedömt fritidshusmarknaden. I Sverige bedömer 67 procent av mäklarna att priserna på fritidshus förblir oförändrade. Nästan lika stor andel gör samma bedömning i Danmark. Utbudet och efterfrågan bedöms öka eller förbli oförändrat på både den svenska och danska marknaden. Sjönära läge är den faktor som påverkar efterfrågan på fritidshus mest, enligt mäklare i alla tre länderna.

– På fritidshusmarknaden förväntas prisbilden förbli relativt oförändrad. Efterfrågan på sjönära fritidshus fortsätter dock att vara hög in i årets tredje kvartal, läget spelar allra störst roll för fritidshusköparna, säger Ingrid Eiken.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.