perarnesandegrenDen senaste månaden har priset på bostadsrätter i riket ökat med två procent och villor med en procent. Under den senaste tremånadersperioden har villapriserna ökat med två procent medan bostadsrätterna har en kvardröjande sommareffekt med en nedgång på minus fyra procent. Nedgången beror framför allt på att det säljs en mindre andel av de högre prissatta storstadslägenheterna under sommarmånaderna. Detta enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

– Vi ser en fortsatt stark marknad där lägenheter i storstäder som Stockholm och Göteborg fortsätter vara draglok med årsuppgångar på runt tio procent eller mer. Malmöområdets bostadsrättspriser rör sig långsammare men uppvisar ändå en tydlig uppgång på sex till sju procent de senaste tolv månaderna, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Även villor fortsätter den positiva trenden och där rikspriserna gått upp sju procent de senaste tolv månaderna. Våra tre storstadsområden varierar mellan fyra procent och åtta procent med Stor-Stockholm i topp. Även utanför storstadsområdena har vi tydliga uppgångar på årsbasis, sju procent upp på villapriser och tolv procent på bostadsrättspriser avslutar Per-Arne Sandegren.

Prisstatistik bostadsrätter

1 mån

3 mån

12 mån

Medelpris (kr/kvm)

Riket

+ 2%

– 4%

+ 6%

31 025

Centrala Stockholm

+ 2%

+ 3%

+ 12%

73 071

Stor-Stockholm

+ 4%

+ 3%

+ 9%

47 205

Centrala Göteborg

+ 3%

+ 7%

+ 12%

45 391

Stor-Göteborg

+ 2%

+ 2%

+ 11%

32 550

Centrala Malmö

± 0%

+ 3%

+ 6%

22 332

Stor-Malmö

+ 1%

+ 4%

+ 7%

20 819

Statistiken baseras på försäljningen av 15 963 bostadsrätter under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013 och enmånadssiffran jämförs med maj 2014 – juli 2014. Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik villor

VILLOR

1 mån

3 mån

12 mån

Medelpris

Riket

+ 1%

+ 2%

+ 7%

2 388 000

Stor-Stockholm

+ 1%

+ 1%

+ 8%

4 236 000

Stor-Göteborg

+ 1%

± 0%

+ 5%

3 589 000

Stor-Malmö

– 1%

± 0%

+ 4%

2 977 000

Statistiken baseras på försäljningen av 9 443 villor under juni 2014 – augusti 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med mars 2014 – maj 2014, tolvmånaderssiffran med juni 2013 – augusti 2013 och enmånadssiffran jämförs med maj 2014 – juli 2014.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 4% 1 453 000
Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.