tillgångSeptember är lite av ”all time high” på bostads-marknaden. Efterfrågan på bostäder är dock större än utbudet. Det driver upp priset. Under senaste tremånadersperioden har exempelvis någon enstaka liten lägenhet i ett par storstäders citykärnor kunnat betinga ett kvadratmeterpris uppåt 100 000 kronor.

Det visar den genomgång Bovision gjort via slutpris.se. Maj och september är klassiska månader då försäljning och köp av bostäder är som intensivast. Bovisions genomgång visar att utbudet denna vecka är marginellt lägre jämfört med samma typ av vecka i maj i 25 av landets största kommuner. Samtidigt är prisnivån lite högre jämfört med majveckan.

I Bovisions genomgång är genomsnittspriset räknat på sålda bostäder. Sålda bostäder är i vår genomgång både bostadsrätter och småhus. Vi har i vår ögonblicksbild på bostadsmarknaden slagit samman de två grupperna.

Läget avgör

DSC_7546
Peter Rydås, vd för Bovision.

Spannet mellan dyraste och billigaste bostad i kommunerna beror huvudsakligen på läget. En bostad i city är som regel alltid mycket dyrare än en bostad i ytterområdena. I Stockholmsområdet är exempelvis en bostadsrätt i Stockholms innerstad betydligt dyrare än en bostadsrätt i kranskommunerna. Och ett småhus med exempelvis sjötomt är som regel mycket dyrare än en villa på skogstomt.

– Där är det läget och bostadens skick som avgör priset. I storstäderna säljs ofta bostäder till ett högre pris än det utannonserade. Det är efterfrågan som styr. På mindre orter kan vara svårare att få begärt pris. Efterfrågan kanske inte motsvarar utbudet, säger Peter Rydås, vd för Bovision.

– Vi ser att allt fler hittar en bra mäklare genom att söka på just slutpriser i sitt område, säger Adrian Sigot på Slutpris.se.

Sedan början av år 2014 går det att se slutpriser på sålda objekt på bovision.se. Bovision via slutpris.se har ett samarbetsavtal sedan början på året.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.