AndreasTrots ett allt mindre utbud av fritidshus så sjunker medelutropspriserna i större delen av landet. Endast 6 av 21 län visar ett högre medelutropspris nu jämfört med samma period föregående år.

– Prisutvecklingen på fritidshus har tidigare varit stark, men senaste åren har en oro på marknaden resulterat i minskad efterfrågan säger Anders Kyhlstedt, vd Booli.se.

Medelutropspriset på ett fritidshus har gått ner från 1 350 000 kronor förra året till 1 290 000 kronor i år. Det är en minskning med fyra procent och en bra bit ifrån nivåerna 2012 då medelutropspriset vid samma tid låg på 1 400 000 kronor.

Störst minskning i medelutropspris visar Södermanlands län där utropspriserna minskat med närmare 17 procent mot föregående år. Storstadsregionerna; Stockholm, Göteborg och Malmö visar alla ökande utropspriser.

Utvecklingen av medelutropspriser län för län

Områdesnamn Antal till salu Förändring i % Medelutrop Förändring i %
Sverige 7198 -18,5 1 291 136 -4,1
Södermanlands län 273 -21,8 1 066 344 -16,5
Dalarnas län 587 -5,5 990 341 -14,1
Gotlands län 177 18,8 1 407 966 -12,2
Västmanlands län 148 -0,7 829 662 -8,2
Västerbottens län 187 -32,2 815 425 -6,9
Hallands län 248 -13,3 1 504 605 -6,5
Östergötlands län 229 -34,4 1 212 863 -6,0
Västernorrlands län 197 -6,6 854 719 -5,4
Örebro län 204 -22,7 626 025 -4,7
Blekinge län 240 -22,1 1 153 100 -4,3
Kalmar län 407 -20,8 1 098 586 -4,2
Uppsala län 237 -28,8 1 124 414 -2,4
Kronobergs län 227 -12,4 798 897 -2,2
Jönköpings län 208 -13,0 708 671 -1,1
Gävleborgs län 353 -18,5 859 012 0,2
Stockholms län 642 -34,0 2 594 269 1,8
Skåne län 805 -19,8 1 502 420 2,9
Västra Götalands län 893 -19,8 1 865 914 3,9
Värmlands län 524 6,3 744 767 4,2
Norrbottens län 190 -19,8 775 887 6,7
Jämtlands län 222 -19,3 1 118 050 8,5

Tidsperiod, 4 veckor: från 20140707 till 2014083.

Utbud – Antal fritidshus till salu (st) visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under senaste fyra veckorna. Siffran jämförs mot samma period föregående år.

Medelutrop (kr) 
visar medelpris baserat på utropspris för bostadsannonser som varit aktiva någon gång under senaste fyra veckorna. Siffran jämförs mot samma period föregående år. Nyproducerade bostäder tas ej med. För prisändrade bostäder används priset vid periodens slut (eller priset då annonsen togs ner då detta skedde inom perioden).

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.