Den senaste tremånadersperioden har priserna på bostadsrätter i riket gått ner med fem procent och villapriserna har stigit med tre procent. Under den senaste månaden har bostadsrättspriserna i riket gått ner med fem procent medan villapriserna har stått still. Det visar de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik.

– På sommaren sjunker andelen sålda lägenheter i Storstadsområdena kraftigt vilket trycker ner rikspriserna på bostadsrätter. Speciellt i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg är priserna så pass mycket högre än i resten av landet att det innebär att riksgenomsnittet sjunker. Priserna i respektive område ligger däremot stabilt, eller uppvisar uppgångar. Så nedgången vi ser på riksnivå är en normal sommareffekt och brukar återhämtas de kommande månaderna, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

– På helåret har vi nu en prisuppgång i riket på sju procent för både villor och bostadsrätter. Flera delområden uppvisar ökningar på kring tio procent eller mer. I övriga riket hittar vi många exempel på kraftigare prisuppgångar än så, framför allt på bostadsrätter, avslutar Per-Arne Sandegren.

Bostadsrätter i juli 2014

BOSTADSRÄTTER

1 mån

3 mån

12 mån

Medelpris (kr/kvm)

Riket

– 5%

– 5%

+ 7%

23 189

Centrala Stockholm

± 0%

+ 1%

+ 11%

69 702

Stor-Stockholm

– 1%

± 0%

+ 9%

40 395

Centrala Göteborg

+ 3%

+ 4%

+ 9%

45 207

Stor-Göteborg

± 0%

+ 2%

+ 12%

28 522

Centrala Malmö

+ 1%

+ 3%

+ 5%

22 654

Stor-Malmö

+ 3%

+ 5%

+ 9%

21 243

Statistiken baseras på försäljningen av 15 992 bostadsrätter under maj 2014 – juli 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2014 – april 2014, tolvmånaderssiffran med maj 2013 – juli 2013 och enmånadssiffran jämförs med april 2014 – juni 2014. Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Villor i juli 2014

VILLOR

1 mån

3 mån

12 mån

Medelpris

Riket

± 0%

+ 3%

+ 7%

1 906 000

Stor-Stockholm

± 0%

+ 2%

+ 9%

3 818 000

Stor-Göteborg

± 0%

± 0%

+ 4%

2 978 000

Stor-Malmö

± 0%

+ 4%

+ 4%

2 628 000

Statistiken baseras på försäljningen av 10 433 villor under maj 2014 – juli 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2014 – april 2014, tolvmånaderssiffran med maj 2013 – juli 2013 och enmånadssiffran jämförs med april 2014 – juni 2014.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Fritidshus

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket + 4% 1 446 000

Statistiken baseras på försäljningen av 6 257 fritidshus mellan augusti 2013 och juli 2014. Utvecklingen jämförs med föregående tolv-månadersperiod.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.