Zeno Barro Outdoor Wood Fireplace Garden House DesignPriserna på småhus steg med drygt tre procent under den senaste tremånadersperioden maj – juli 2014, jämfört med föregående period februari – april 2014. Jämfört med förra året har priserna stigit med sex procent, enligt Statistiska Centralbyrån.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 20 av Sveriges 21 län. De län där priserna på småhus steg mest var Norrbottens, Värmlands och Östergötlands län med sju procent. Endast ett län redovisar sjunkande priser, Kronobergs län med ett procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan två och fyra procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 20 av 21 län. Den största prisuppgången återfinns i Västernorrlands län med tolv procent, följt av Norrbottens län med nio procent. Det är endast i Gotlands län som priserna inte har stigit på årsbasis, där var priserna oförändrade. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna med åtta respektive sju procent. För Stor-Malmö var prisuppgången något lägre, där steg priserna med tre procent.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till drygt 2,3 miljoner kronor under tremånadersperioden maj – juli 2014.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.