Hus-stapelPriserna på småhus har stigit med nästan två procent under den senaste tremånadersperioden mars – maj 2014, jämfört med föregående period december 2013 – februari 2014. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan fem procent, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 14 av Sveriges 21 län, medan det i tre län redovisas sjunkande priser. Det län där priserna på småhus steg mest var Jämtlands län med elva procent, följt av Gotland med sex procent. Den största prisnedgången återfinns i Blekinge län med två procent, följt av Östergötlands och Norrbottens län med en procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna med en respektive två procent, samtidigt som priserna i Stor-Malmö sjönk med en procent.

Störst uppgång i Västerbottens län

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 17 av 21 län. Den största prisuppgången återfinns i Västerbottens län med tio procent, följt av Uppsala och Stockholms län med sju procent. De län som redovisar sjunkande priser på årsbasis var Blekinge och Östergötlands län, där sjönk priserna med en procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna med sju procent. För Stor-Malmö var prisuppgången något lägre, där steg priserna med två procent.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till 2,3 miljoner kronor under tremånadersperioden mars–maj 2014. I storstadsregionerna spänner det genomsnittliga priset från 2,9 miljoner kronor i Stor-Malmö till 4,4 miljoner i Stor-Stockholm.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.