Global-Press-Exteriors-seb_exterior_sergels_torg_3071x2652Andelen hushåll som tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden minskar något och andelen som tror på sjunkande priser ökar. Det visar SEBs Boprisindikator för juni som presenteras idag.  Boprisindikatorn faller från 60 till 56. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,85 procent om ett år och fyra procent planerar att binda räntan.

– Boprisindikatorn ligger fortfarande på en historiskt hög nivå och en stor majoritet tror på stigande priser. Men nedgången från förra månaden är ändå tydlig och den kan delvis bero på den pågående diskussionen om åtgärder för att minska hushållens skuldsättning, säger SEBs privatekonom Jens Magnusson.

Av de tillfrågade hushållen svarar 65 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året mot förra månadens 66. Andelen som tror på fallande priser har ökat till nio procent mot förra månadens sex procent. Andelen som tror på stillastående priser minskar till 16 procent, att jämföra med 19 procent förra månaden.

Tror på högre reporänta

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,85 procent, vilket är högre än förra månadens nivå (0,82). Nu tror man alltså att reporäntan om ett år kommer att ligga tio punkter över dagens reporänta på 0,75 procent.

JensMagnusson– Hushållen tror, liksom de flesta experter, på låga räntor det närmaste året. Men det är viktigt att inte bygga sin ekonomi på att räntorna alltid kommer att vara låga och att bostadspriserna alltid kommer att stiga. I stället gäller det att nyttja dagens låga räntor för att skapa ekonomiska marginaler för framtiden, säger Jens Magnusson.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 27 maj till 4 juni.

Boprisindikatorn utveckling senaste 12 månader:

jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14
42 45 51 50 53 53 49 47 54 55 60 56
Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.