Flest stockholmare bor nära vatten

Foto: Let´s CC, JJ
Foto: Let´s CC, JJ

Det är oftast en kvinna i medelåldern i Stockholms kommun som bor strandnära, hon är höginkomsttagare och arbetar inom näringslivet, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) där strandnära betyder inom 100 meter från vatten.

Förra året hade sex procent av Sveriges befolkning sin bostad inom 100 meter från vatten. Det motsvarar drygt 600 000 personer. Högst andelar hade kommunerna Sorsele och Arjeplog, där 40 respektive 35 procent av kommunens befolkning bodde strandnära.

I genomsnitt bodde det en person per kilometer kust och strand i Sverige, då räknas bara de personer som bor inom 100 meter från vatten. I Skåne län var antalet störst, med nio personer. Det följs av Stockholms län, med sju personer. Antalet var lägst i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Gotland hade få personer boende nära strandlinjen, även i förhållande till sin totala befolkning.

Andel befolkning i strandnära läge och antal personer per km kust och strand, 2013:

Karta

Högre utbildnings- och inkomstnivåer nära vatten
Den vanligaste utbildningsnivån för personer som bor strandnära var till och med gymnasienivå. De hade dock i genomsnitt en högre utbildning än totalbefolkningen. Stockholms län hade den högsta andelen strandnära boende med eftergymnasial utbildning på minst tre år, samt den lägsta andelen med enbart förgymnasial utbildning. Det gäller även för totalbefolkningen i länet, men med högre andelar för befolkningen nära vatten. De kommuner som hade högst andel höginkomsttagare nära vatten finns alla i Stockholms län eller dess närhet.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.