Dyrare medelpris på bostadsrätter

Den-svenska-bolanemarknaden-introUnder 2013 såldes det drygt 99 000 bostadsrättslägenheter till ett genomsnittspris av drygt 1,5 miljoner kronor. Det genomsnittliga priset för en bostadsrätt steg med nästan 9 procent under 2013 jämfört med 2012, enligt Statistiska Centralbyrån (SBC).

Under 2013 såldes det bostadsrättslägenheter till ett värde av 152 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 133 miljarder året innan. I de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) såldes det bostadsrätter för 121 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan 80 procent av det totala försäljningsvärdet. I Stor-Stockholm var den totala omsättningen 94,4 miljarder, vilket motsvarar 62 procent av den totala omsättningen i landet. För Stor-Göteborg var motsvarande siffror 17,2 miljarder och elva procent och för Stor-Malmö 9,6 miljarder kronor och sex procent.

Omsättning av bostadsrätter 2000 – 2013 i miljarder kronor 

Graf1

Bostadsrätter säljs oftare än småhus

För 2013 var antalet försäljningar av bostadsrätter 99 365, vilket är i nivå med antalet under rekordåret 2007. Av de bostadsrättsförsäljningar som genomfördes under 2013 återfinns mer än hälften i något av de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö). För småhus är situationen något annorlunda gällande antal försäljningar, inget rekordår. Under 2013 såldes det 51 431 småhus, vilket är i paritet med åren 2000 – 2013 givet att man frångår åren 2005 – 2008.

Information om landets bostadsbestånd i kombination med information om de bostadsrätter och småhus med äganderätt som sålts visar att bostadsrätter omsätts oftare än småhus. Under 2013 såldes det antalsmässigt nästan tio procent av landets bostadsrättsbestånd, medan motsvarande statistik för småhusen redovisar tre procent.

Stora regionala skillnader i medelpris

Medelpriset för en bostadsrättslägenhet var drygt 1,5 miljon kronor under 2013. Mellan åren 2000 och 2013 har medelpriset för bostadsrätter ökat varje år med undantag av 2008. De regionala skillnaderna är stora. De dyraste bostadsrätterna finns i Stockholms län där medelpriset 2013 låg på nästan 2,5 miljoner kronor. Näst dyrast var bostadsrätter i Uppsala län med ett medelpris på drygt 1,5 miljoner kronor. Det lägsta medelpriset för en bostadsrätt återfinns i Västernorrlands län, strax under 400 000 kronor.

I nedanstående tabell redovisas antal överlåtelser, medelpris och medianpris för åren 2012 och 2013 fördelat på län, storstadsområden, landet i övrigt samt totalt för hela landet.

Försäljning av bostadsrätter 2012 och 2013

Län

2012 [1]

2012 [1]

2012

[1]

2013

[2]

2013 [2]

2013

[2]

 

Antal sålda bostads-rätter

Medel-pris, tkr

Median-pris,

tkr

Antal sålda bostads-rätter

Medel-pris, tkr

Median-pris,

tkr

Stockholm

35 235

2 321

1 895

38 184

2 473

2 050

Uppsala

4 563

1 473

1 420

4 570

1 566

1 560

Södermanland

2 188

597

500

2 237

654

555

Östergötland

3 018

760

668

3 111

901

795

Jönköping

1 831

725

690

1 806

782

720

Kronoberg

657

801

750

737

891

815

Kalmar

1 398

472

358

1 433

519

390

Gotland

340

1 128

1 075

366

1 135

1 095

Blekinge

689

509

380

712

538

395

Skåne

11 310

1 010

830

11 975

1 038

850

Halland

1 148

1 103

990

1 240

1 191

1 115

Västra Götaland

13 741

1 157

980

14 467

1 288

1 160

Värmland

2 171

426

250

2 153

491

295

Örebro

1 901

568

392

1 958

636

400

Västmanland

3 021

533

400

3 321

602

475

Dalarna

2 074

401

333

2 055

451

390

Gävleborg

1 918

510

425

2 049

561

475

Västernorrland

2 343

337

245

2 451

382

290

Jämtland

1 120

610

525

1 104

602

550

Västerbotten

1 980

632

530

2 040

751

700

Norrbotten

1 495

502

435

1 396

604

520

Storstadsområde

Stor-Stockholm

35 235

2 321

1 895

38 184

2 473

2 050

Stor-Göteborg

9 199

1 587

1 415

9 903

1 737

1 560

Stor-Malmö

7 689

1 158

995

8 111

1 188

1 000

Övriga landet

42 018

656

500

43 167

720

555

Hela landet

94 141

1 411

1 110

99 365

1 533

1 250

[1] Siffrorna för år 2012 är definitiva.
[2] Siffrorna för år 2013 är preliminära.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.