Timell-effekten

Att dricksvatten och avlopp inte håller tillräckligt god kvalitet. Det blir ofta en rejäl kalldusch när svenskarna köper sommarställe. Dessutom lider många fortfarande av ”Timell-effekten” där säljaren själv renoverat utan fackkunskap. Det visar en enkät från Mäklarringen.

– Det kan skilja sig en hel del åt mellan boendestandarden i fritidshus och till exempel en villa. Därför är det viktigt att vara extra noga med att kontrollera kvaliteten på vatten och avlopp samt om elanläggningens kapacitet måste förstärkas. Här ser vi att många köpare inte skaffat sig tillräcklig kunskap innan de gör bostadsaffären, säger Eva Lundqvist, mäklare i Stockholm för Mäklarringen som deltagit i undersökningen.

Mäklarringen har ställt frågor till mäklare i kedjan, från norr till söder, om de vanligaste fallgroparna när svenskarna köper fritidshus. Resultatet visar att många köpare inte har full kontroll på dricksvattnets kvalitet eller skicket på sommarstugans avloppsanläggning. Något som kan bli en både obehaglig och kostsam överraskning. Många besväras också av den så kallade ”Timell-effekten” där säljaren själv renoverat byggnaden utan den kunskap och utbildning som egentligen krävs.

Att tänka på vid köp av fritidshus:

  • Vatten och avlopp: Många anläggningar är gamla och kommunen har ändrat kraven. Se över vad som gäller där just du bor.
  • El: Vi använder betydligt mer el idag än för 20 år sedan. Klarar byggnaden dagens belastning?
  • Besiktning: Anlita en oberoende besiktningsman. Genom en byggteknisk undersökning kan du till exempel få reda på dolda fuktskador eller eventuella byggfel.
  • ”Timell-effekt”: Fråga efter vem som gjort ombyggnationer, någon firma eller ägaren själv? Ta reda på om det finns kvitton eller något annat som intygar att renoveringar och ombyggnationer är fackmannamässigt utförda. Särskilt i våtutrymmen.
Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.