IngridENordic Housing Insight presenterar en stark tro på de nordiska bostadsmarknaderna för det andra kvartalet. Enligt fastighetsmäklare i Sverige, Norge och Danmark finns en stark förväntan på stigande priser men även på att utbud och köpintresse förväntas stiga.

– Vi ser att det finns en väldigt stark tro på bostadsmarknaderna i Norden. I Sverige och Danmark är bedömningarna mer robusta över tiden och i Norge varierar bedömningarna mer mellan olika månader, säger Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet.

När det gäller småhus bedömer 71 procent av mäklarna i Norge att priserna stiger under kvartal två, jämfört med 36 procent i Sverige och 27 procent i Danmark. I samtliga länder bedömer en majoritet av mäklarna att både utbud och köpintresse kommer att öka.

När det gäller bostadrätter ser bilden likartad ut. En majoritet av de norska mäklarna tror på stigande priser, medan majoriteten av mäklarna i Sverige och Danmark bedömer att priserna blir oförändrade. I Norge bedömer 73 procent av mäklarna att utbudet kommer att öka, 53 procent av mäklarna i Sverige delar denna bedömning men bara 37 procent av de danska mäklarna. En tydlig majoritet av de norska mäklarna bedömer även att efterfrågan kommer att öka.

I Sverige och Norge har mäklarna även svarat på frågor om hur lång tid försäljningarna tar jämfört med för ett år sedan. Här syns en stor skillnad. I Norge bedömer fyra procent att det går snabbare och 70 procent bedömer att försäljningarna går långsammare. I Sverige bedömer 32 procent att det går snabbare än i fjol och 13 procent att det går långsammare.

– Det har funnits en större osäkerhet i Norge och det märks också då många mäklare bedömer att det tar längre tid att avsluta en bostadsaffär jämfört med i fjol. I Sverige är det tvärtom. Tempot har skruvats upp under det senaste året och det går allt snabbare för säljare och köpare att mötas, säger Ingrid Eiken.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.