Tor BorgStockholmsregionen fortsätter att växa och flyttlassen till huvudstaden är rekordmånga, trots det lyser bostadsbyggandet med sin frånvaro. En stor efterfrågan kombinerat med ett minimalt utbud och ett lågt ränteläge innebär därför dyra prislappar på bostadsrätter. Men situationen är inte enbart unik för Stockholm, trenden med höga bostadspriser har även drabbat Göteborgsregionen och nu även Malmöregionen där priserna skjutit i höjden.

Nu varnar SBABs chefsekonom Tor Borg för en backlash på bostadsmarknaden.

– En oväntad ränteuppgång eller en börsnedgång skulle kunna få ödesdigra effekter spå efterfrågan och priserna på bostadsmarknaden, säger Tor Borg till SvD.

Att bostadsmarknaden är het i storstäderna och domineras av säljarnas marknad kan förklaras på två sätt:

• Andelen storstadsmäklare som rapporterar att försäljningstiderna faller och att budpremierna, skillnaden mellan slut- och utgångspris, ökar är nu nära eller över tidigare rekordnivåer.

• Andelen som rapporterar stigande priser är på den högsta nivån på nästan fem år. Precis som tidigare kvartal så är bostadsrättsmarknaderna överlag starkare än småhusmarknaderna.

Trots SBABs varningsklockor utesluter inte Tor Borg en radikal bostadssvägning, där situationen vänder och blir till köparnas fördel, alltså ett dystert läge för säljare och en roligare affär för köpare. Han förutspår en motreaktion mot den kraftiga prisökningen och tror att köparna snart kommer att sätta ner foten i protest och sätta en gräns mot de höga priserna.

– Frågan är hur nära vi är den gränsen, säger Tor Borg till SvD

Majoriteten av mäklarna slår dock ifrån sig SBABs oro och förutsätter en positiv prognos för säljarna med fortsatt prisuppgång på bostadsrätter, i alla fall under det andra kvartalet. Mäklarnas prisutvecklings-diagnos får stöd av Tor Borg, men han ger samtidigt uttryck för en viss skepsis.

– Trots de goda utsikterna för storstäderna så är bostadsmarknaden förmodligen ganska känslig för störningar, säger Tor Borg till SvD.