Lars_ErikNykvist-FAstbyrånDen senaste månaden kan vi se en försiktigare prisökning av bostadspriserna i hela landet. Bostadsrättspriserna har stått helt still och villorna har ökat med en procent i hela riket den senaste månaden. Det visar den senaste statistiken från Mäklarstatistik.

– Man skulle kunna tro att det låga utbud som varit tydligt under våren skulle kunna resultera i en fortsatt stark prisutveckling. Men den tendensen är inte speciellt tydlig i statistiken för den senaste månaden. Bostadspriserna i Sverige fortsätter att öka men dock har takten på ökningarna avtagit en aning, säger Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån.

– Bostadsrätterna har prisökningar som är relativt likformiga oavsett område i Sverige Stor-Stockholm och Centrala Göteborg sticker dock ut med en nedgång den senaste månaden. Skillnaden på pris per kvadratmeter skiljer sig påtagligt för de olika orterna. Villasidan fortsätter att öka på samtliga orter men i en lägre takt, säger Lars-Erik Nykvist.

Prisstatistik bostadsrätter, april 2014

BOSTADSRÄTTER

1 mån

3 mån

12 mån

Medelpris (kr/kvm)

Riket

± 0%

+ 3%

+ 8%

29 371

Centrala Stockholm

+ 1%

+ 2%

+ 10%

69 253

Stor-Stockholm

– 1%

+ 1%

+ 8%

42 184

Centrala Göteborg

– 2%

– 1%

+ 5%

40 307

Stor-Göteborg

+ 1%

+ 3%

+ 8%

30 388

Centrala Malmö

± 0%

± 0%

+ 5%

21 596

Stor-Malmö

± 0%

+ 1%

+ 8%

19 333

Statistiken baseras på försäljningen av 12 746 bostadsrätter under februari 2014 – april 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2013 – januari 2014, tolvmånaderssiffran med februari 2013 – april 2013 och enmånadssiffran jämförs med januari 2014 – mars 2014. Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik villor, april 2014

VILLOR

1 mån

3 mån

12 mån

Medelpris

Riket

+ 1%

+ 3%

+ 6%

2 506 000

Stor-Stockholm

+ 1%

+ 3%

+ 8%

4 452 000

Stor-Göteborg

+ 1%

+ 4%

+ 7%

3 450 000

Stor-Malmö

± 0%

± 0%

+ 1%

2 967 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 818 villor under februari 2014 – april 2014. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2013 – januari 2014, tolvmånaderssiffran med februari 2013 – april 2013 och enmånadssiffran jämförs med januari 2014 – mars 2014.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.