HushållbildAntalet lägenheter som färdigställdes under 2013 ökade med tolv procent, jämfört med 2012. Under förra året färdigställdes totalt 29 225 bostadslägenheter i nybyggda hus. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2012 då 25 993 lägenheter färdigställdes, det skriver SCB i ett pressmeddelande.

Antalet färdigställda lägenheter fördelade sig på 8 562 i småhus och 20 663 i flerbostadshus. Antalet färdigställda lägenheter i småhus har minskat med åtta procent jämfört med 2012, medan antalet lägenheter i flerbostadshus ökade med 24 procent.

Hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter

Ungefär lika många lägenheter upplåtna med bostadsrätt (10 096) som med hyresrätt (10 508) färdigställdes i flerbostadshus under 2013. Fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter skiljer sig dock mycket mellan olika regioner. I de tre storstadsregionerna var sammanlagt 58 procent av lägenheterna i flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt medan motsvarande siffra för övriga riket är 35 procent.

Fler nybyggda studentlägenheter

Under 2013 färdigställdes 845 studentlägenheter. Även om det är en stor ökning mot de senaste åren (2011:134 och 2012: 352 studentlägenheter) så är det bara lite mer än hälften av vad som färdigställdes årligen under perioden 1996 till 2009. Under denna period tillkom i genomsnitt 1495 studentlägenheter per år genom nybyggnad.

Källa: SCB

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.