FiFI meddelar idag en tydlig skärpning av kapitalkraven på de fyra svenska storbankerna. Samt att de kommer höja riskviktsgolvet för svenska bolån till 25 procent. Syftet är att skapa ett stabilare finansiellt system som i sin tur ger positiva effekter på samhällsekonomin, skriver de i ett pressmeddelande.

De fyra svenska storbankerna ska hålla en systemriskbuffert på tre procent i kärnprimärkapital från den första januari 2015 och ytterligare två procent i kärnprimärkapitalkrav inom ramen för pelare 2.

Hushållens skuldsättning består till stor del av bolån och är hög både i ett historiskt och i ett internationellt perspektiv. För att öka bankernas motståndskraft kommer FI att höja riskviktsgolvet för svenska bolån till 25 procent från 15 procent. Höjningen börjar gälla så snart FIs styrelse fattat ett beslut, vilket kommer att ske under hösten 2014.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.