De teknikutrustade husens glansdagar är förbi, istället är det rustika villor med naturromantiska inslag, helst inredda i mässing och marmor som står högt i kurs. Det kan Svensk Fastighetsförmedlings nya trendrapport konstatera efter att ha bett närmare 3000 svenskar att drömma fritt kring sitt idealboende.

– Svenska folket verkar även ha en längtan tillbaka till hur det var förr. Att så många vill vara självförsörjande och att drömhemmet är en villa på landsbygden visar på en romantisering av det förflutna, säger Bessie Wedholm, presschef på Svensk Fastighetsförmedling.

Enligt rapporten finns det många olika orsaker till det rustikare hemmets frammarsch. Bland annat pekas den tekniska utvecklingens baksida ut som en avgörande faktor.

Sex av tio svenskar upplever att tekniken utgör ett hot mot den sociala samvaron, 28 procent tror att familjesamvaron kommer att försvagas i framtiden och ställer sig därför positiva till ett teknikfritt hem.

En annan anledning till att intresset för en lantligare och mer organiska livsstil skjutit i höjden förklaras med svenskars sakrala förhållande till naturen. Klimatsmarta hem med egen energiförbrukning kvalar in högt på listan, 64 procent kan tänka sig att värma upp sina hem med solkraft.

– Årets Trendrapport visar tydligt att svenskarna blir alltmer medvetna om miljöaspekterna i sin vardag. Exempel på detta är att tre av fyra vill köpa klimatsmart inredning till sina framtida hem och att närmare hälften tror på trenden med urban gardening, säger Bessie Wedholm.Ugardening

Till följd av den gröna våg som pågår runt om i världen idag har svenska hushåll tagit ett nytt begrepp till sina miljöhjärtan. Urban Gardening är ett storstadsfenomen som utgår från egen självförsörjning och där djurhållning och lägenhetsbalkonger med stor möjlighet till att odla själv, ses som självklara inslag. Enligt Svensk Fastighetsförmedlings kartläggning hyser 46 procent av de tillfrågade stark tro till Urban Gardening-kulturen tanken om tanken om egen självförsörjning.

Urval från Trendrapporten 2014:

Tror du att urban gardening, stadsnära odling, kommer bli en stor trend i framtiden?

Totalt
Ja, jag tror det kommer bli en stor trend 43 %
Nej, jag tror att det bara är en tillfällig trend 18 %
Jag tror att det kommer vara lika populärt som idag 21 %
Vet ej 18 %

 

Om du har möjlighet i framtiden, skulle du vilja ha ett självförsörjande hushåll med exempelvis egen elförsörjning, egen djurhållning och egen trädgård där du kan odla grönsaker och spannmål?

Totalt
Ja 46 %
Nej 40 %
Vet ej 14 %

 

Skulle du kunna tänka dig att ha ett teknikfritt rum i ditt hem?

Totalt
Ja 55 %
Nej 36 %
Vet ej 10 %
Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.