Lägg ner Bromma Flygplats och lämna plats åt naturreservat och bostäder till Stockholms unga, så ser Miljöpartiets nya bostadsplan ut när de går till val 2014. Förslaget som presenterades den andra april sträcker sig fram till 2030 och utlovar 150 000 miljövänliga bostäder. Miljöpartiets erbjudande innebär 10 000 fler lägenheter än vad alliansen siktat på i sitt nuvarande bostadspaket.

– Vi kan visa att det går att bygga 150 000 bostäder utan att bygga runt motorvägar i bullerutsatta områden där det är dålig luftkvalitet, säger oppositionsborgarråd Daniel Helldén (MP).DanielHelldén

De utlovade bostäderna kommer att centreras längs tunnelbanelinjerna och en femtedel av dem kommer att avse unga och studenter. Vidare ska även sju nya naturreservat inrättas för att förvalta viktiga grönområden.

Daniel Helldén (MP)

– Enpersonshushållen i Stockholm är 65 procent. Alliansen lyckades bara bygga 140 studentbostäder under mandatperioden. En annan viktig skiljelinje är att vi ser till att inte bygga bort de gröna kvaliteter som Stockholm har, säger Daniel Helldén.

För att kunna verkställa sin idé vill Miljöpartiet avlägsna Bromma Flygplats till förmån för den nya stadsdelen Bromma parkstad, där en tredjedel av bostäderna förväntas byggas. Miljöpartiet vill också införa en orange tunnelbanelinje som sträcker sig från Älvsjö till Täby med en gren från Fridhemsplan till Bromma parkstad.

Ytterstadsborggarråd Joakim Larsson (M) finner Miljöpartiets bostadsplan intressant, men ställer sig skeptisk till skrotningen av Bromma Flygplats.jakimlarssonmpjpg

– Vi behöver en citynära flygplats och det är många städer som efterfrågar hur man ska kunna nå en bättre flygkommunikation. Här har vi en flygplats som vi har långt avtal med, där man satsar mycket. Bostäderna kan vi bygga men de ska byggas på andra ställen som inte hotar flyget.

Men enligt Daniel Helldén (MP), finns det ingen anledning att vara orolig.

Joakim Larsson(M)

– Att lägga ner Bromma flygplats är bara en fördel för Stockholm. Vi klarar av bostadsmålen,vi blir av med bullret och de miljöproblem som flygplatsen ställer till med. Vi har Arlanda på 20 minuters avstånd från Stockholms central så det finns inget problem, säger Daniel Helldén.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.