Nya uppgifter från Finansinspektionen pekar på en ökad återbetalningsförmåga bland hushållen. Enligt Fi:s bolåneundersökning är majoriteten av hushållen mindre belånade än vad de var för tre och ett halvt år sedan då kravet på ett 85-procentigt bolånetak inrättades. Idag äger de flesta hushållen mer än 85 procent av bostadens värde, vilket innebär en betydande reducering av risken för skuldsättning och ekonomisk utsatthet.

Trots ett sjunkande bolån, lånar de flesta svenskar fortfarande upp till 70 procent vid köp av bostad, en hög siffra sett ur ett internationellt och historiskt perspektiv. Risken för ekonomisk sårbarhet kan därför inte uteslutas. Men det finns hopp.

Fi:s kartläggning presenterar ytterligare ett exempel som vittnar om hushållens stärkta återbetalningsförmåga. Hushåll med bolån som överstiger mer än 85 procent av bostadens värde amorterar snabbare och effektivare, en reaktion som välkomnas av Fi. Nu vill de se den nya amorteringskulturen spridas på riksnivå tillsammans med en ökad kunskap om hur amorteringar påverkar bolånekundernas privata ekonomi.

Ett förslag som presenterades 2013 förslår att bankerna ska ge nya låntagare individuellt anpassade amorteringsplaner i samband med att de tar nya lån, vilket Bankföreningen nu genomför.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.