husFler hushåll ser optimistiskt på sin nuvarande bostadssituation. Det visar SEBs Boprisindikator för april som offentliggjordes idag. En majoritet av de tillfrågade hushållen, 65 procent, tror på stigande bostadspriser under det närmaste året, 18 procent tror på en stagnerad bostadsmarknad, medan tio procent fortfarande förutspår en negativ utveckling med fallande priser.

– Resultatet visar att förra månadens kraftiga uppgång inte var någon tillfällighet. I stället står sig resultatet och förstärks till och med ytterligare något säger SEBs privatekonom Jens Magnusson.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,89 procent, det vill säga en punkt över förra månadens nivå. Nu tror man alltså att reporäntan om ett år kommer att ligga 14 punkter över dagens reporänta på 0,75 procent.

– Hushållen uppfattning om den framtida reporäntan har varit stabil de senaste månaderna. Liksom de flesta av marknadens aktörer tror hushållen att reporäntan kommer att vara fortsatt mycket låg under det närmaste året, säger Jens Magnusson

SEBs kartläggning visar att synen på bostadsmarknaden varierar kraftigt beroende på vart i landet man befinner sig. Mest tilltro hyser Stockholmshushållen, men undersökningen pekar också på en ökad optimism bland skåneborna. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på 69 i Stockholmsområdet, samma nivå som förra månaden. I Skåne ligger indikatorn nu på 48 en kraftig uppgång från 34 förra månaden. I Västra Götaland är indikatorn 53 vilket är en uppgång med tre enheter från förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn.

Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 25 mars till 2 april.Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14
45 45 38 42 45 51 50 53 53 49 47 54 55

 

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.