Hus-stapelBostadsbyggandet tog rejäl fart mot slutet av 2013, visar Boverkets senaste indikatorer. Preliminärt påbörjades 34 500 bostäder under året, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Det är nästan 50 procent fler än 2012.

I år påbörjas cirka 35 000 bostäder, enligt de senaste indikatorerna. År 2015 fortsätter byggandet att öka då 38 000 bostäder påbörjas. Av dessa beräknas cirka 2 500 bostäder per år tillkomma som nettotillskott genom ombyggnad.

I Storstockholm ökade byggstarterna preliminärt med 90 procent förra året, då 14 500 bostäder påbörjades. I kommuner med fler än 75 000 invånare var ökningen 60 procent och i Storgöteborg ökade byggandet med 20 procent.

Flerbostäder och småhus

Det är till stor del flerbostadshus som byggs. År 2013 påbörjades preliminärt 24 500 bostäder i flerbostadshus, vilket var 55 procent fler än året före. Det påbörjades nästan lika många hyresrätter som bostadsrätter, men fördelningen mellan upplåtelseformerna skiljer sig betydligt mellan kommungrupperna.

Byggandet av småhus ökade preliminärt med 30 procent, men motsvarade endast drygt hälften av antalet under toppåren 2006-2007.

Fortsätter att öka

Boverket bedömer att den snabba ökningen av bostadsbyggandet under 2013 delvis var en rekyl från inbromsningen år 2012. Byggandet ökar därför endast marginellt i år, men år 2015 tar tillväxten åter fart. Det är byggandet av bostadsrätter och småhus som förväntas öka i takt med att konjunkturläget stärks.

Boverkets bostadsmarknadsenkät tyder på att byggandet av studentbostäder ökar kraftigt i år. Den höga nivån förväntas bestå nästa år, då även byggandet av äldrebostäder ökar betydligt.

Ladda ned Boverkets indikatorer här 

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.