Annonspriserna för bostadsrätter i Stockholm och Malmö ökade den senaste månaden. Det visar Bovision och Valuegards månadsmätning.

I Göteborg däremot var annonsprisindex för februari lägre än i januari för bostadsrätter, men det låg samtidigt på en högre nivå än i december.

– Annonspriser svänger normalt mindre upp och ned än slutpriserna på bostäder. På lång sikt tenderar de dock att gå åt samma håll. Annonsmarknaden har en större tröghet än bostadsmarknaden, säger Peter Rydås, vd för Bovision.

– Det innebär att en liten förändring av bostadsannonspriserna ofta motsvaras av en större förändring i slutpriserna på sålda bostäder. Högre annonspriser i Stockholm och Malmö indikerar på att priserna på bostadsrätter i de två städerna just nu är på väg upp, menar Peter Rydås.

Bovisions och Valuegards annonsprisindex mäter prisutvecklingen baserat på annonspriset för en genomsnittlig bostadsrätt. Datamaterialet kommer från Bovision och bearbetas av Valueguard.

Bild, utropspriser

I diagrammet jämförs utvecklingen sedan 2008 med Valuegards HOX index. Observera att nivån på graferna inte säger något om prisskillnaden mellan annonspris och slutpris. Jämförelsen avser endast utvecklingen sedan januari 2008.

 

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.