IngridEiken-MäklarsamfundetEnligt senaste Mäklarinsikt är trendbrottet att vi ser att utbudet är litet det som påverkar bostadsmarknaden mest. Det är en enig bild som ges av Sveriges fastighetsmäklare, i undersökningen.

– Det är en ny och tydlig bild vi får från landets fastighetsmäklare. Under lång tid har bankernas restriktiva krav toppat listan på vad som påverkar bostadsmarknaden. Nu bedömer landets fastighetsmäklare att ett litet utbud påverkar bostadsmarknaden allra mest. Att ett litet utbud märks så tydligt i vår undersökning är lite av ett trendbrott, säger Ingrid Eiken, vd på Mäklarsamfundet.

Pris, utbud och efterfrågan kommer att ligga kvar på oförändrad nivå eller öka under årets andra kvartal. 42 procent av mäklarna tror på stigande priser på bostadsrätter och 36 procent på stigande priser på småhus. Den allmänna oron och försiktigheten har minskat och optimismen om den egna ekonomin har ökat som påverkansfaktor. 36 procent av fastighetsmäklarna bedömer att det nu går snabbare att sälja en bostadsrätt jämfört med 
i fjol.

– Det finns ett starkt köpintresse och en hög aktivitet i den meningen att det går snabbt för många säljare att finna köpare till de bostäder som är till försäljning. Våra medlemmar rapporterar dessutom att tempot har skruvats upp sedan i fjol, säger Ingrid Eiken.

Huvudrapporten och mer information om samtliga län finns på: www.maklarsamfundet.se.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.