Eva, FMIFastighetsmäklarinspektionen har nyligen gjort en tematisk kartläggning av besiktningsklausuler i överlåtelsehandlingar som fastighetsmäklare varit med och tagit fram. Resultatet visar att de flesta av de granskade mäklarna har använt öppna besiktningsklausuler för att undgå tolkningsproblem, ett tillvägagångssätt som välkomnas av Fastighetsmäklarinspektionen.

– Syftet med denna särskilda granskning av besiktningsklausuler är att sända 
en signal till fasighetsmäklarna om hur viktigt det är ur konsumentsynpunkt att 
besiktningsklausuler är tydligt utformade. Dessutom bör fastighetsmäklaren gå 
igenom klausulerna med parterna så att alla är införstådda med vad som gäller
 och vem som ska göra vad och när, säger Eva Westberg chef för
 Fastighetsmäklarinspektionen.

Fastighetsmäklarinspektionen har genom sin granskning upptäckt att det ibland förekommer bristfälliga besiktningsklausuler i 
överlåtelsehandlingar. Otydliga besiktningsklausuler kan innebära att köpare 
och säljare får svårt att till exempel tolka under vilka förutsättningar ett köp kan 
återgå. Konsekvensen av ofullständiga villkor kan leda till tvister mellan parterna om hur eventuella
 kostnader i samband med att fel som upptäcks vid en besiktning av en fastighet
ska åtgärdas och hur kostnaderna ska fördelas.

Mot bakgrund av detta har Fastighetsmäklarinspektionen tagit till disciplinära åtgärder. Tio mäklare fick en varning under 2011 och 2012 för
sådana brister. Under första halvåret 2013 fick ytterligare fem mäklare en
varning.

Syftet med tillsynsprojektet,
 som inleddes under sommaren 2013, var bland annat göra fastighetsmäklare uppmärksamma 
på vikten av tydliga och kompletta besiktningsklausuler. Avsikten var också att
 ge incitament till branschen om att vidta egenåtgärder och kvalitetssäkra sina 
mallar för överlåtelsehandlingar. Förhoppningen har varit att besluten i
 projektet ska bli vägledande för branschen om vad som är god
fastighetsmäklarsed. Det primära målet med tillsynen har varit att främja korrekt utformade besiktningsklausuler.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.