Av svenskar med bolån, saknar 17 procent en sparbuffert medan 43 procent har 50 000 kronor eller mer i sparkapital. Månadssparandet bland bolåntagare är 2 000 kronor i medianvärde och tre av tio uppger att de inte är nöjda med sitt genomsnittliga månadssparande. Det visar en sparundersökning bland bolåntagare från Länsförsäkringar.

– De flesta bolåntagare inser behovet av en extra ekonomisk buffert och har ett bra sparande. Dels för kommande renoveringar och underhåll av bostaden och dels som stötdämpare för kommande höjda räntekostnader, även om det dröjer ytterligare innan höjningarna kommer. Men av de 17 procent som helt saknar sparkapital kan det finnas några som får det tufft ekonomiskt om något utöver det normala inträffar, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

Länsförsäkringars sparundersökning visar att 51 procent av befolkningen har bolån. Och av de som har bolån så bor de allra flesta, sju av tio, i villa och radhus medan två av tio bor i bostadsrätt. Det finns fler flitiga sparare bland de hushåll som har bolån än generellt bland alla svenska hushåll. Bland dem med bolån är det 17 procent som saknar sparkapital jämfört med 23 procent bland hela befolkningen. Det är också fler bolåntagare som har 50 000 kr eller mer i sparkapital, 43 procent jämfört med 37 procent.

Sparkapital Källa: Länsförsäkringars sparundersökning
Bolåntagare Alla – även de utan bolån
0 kr 17 procent 0 kr 23 procent
1-5 000 kr 4 procent 1-5 000 kr 5 procent
5 001-10 000 kr 3 procent 5 001-10 000 kr 4 procent
10 001-20 000 kr 4 procent 10 001-20 000 kr 4 procent
20 001-50 000 kr 13 procent 20 001-50 000 kr 11 procent
50 001 kr-100 000 kr 13 procent 50 001 kr-100 000 kr 10 procent
100 001-150 000 kr 6 procent 100 001-150 000 kr 5 procent
150 001-200 000 kr 6 procent 150 001-200 000 kr 5 procent
200 001 kr eller mer 18 procent 200 001 kr eller mer 17 procent
Vet ej 18 procent Vet ej 17 procent
Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.