Annonspriserna för bostadsrätter, det vill säga mäklarnas utannonserade utgångspriser, steg svagt den senaste månaden i Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt Bovisions och Valueguards genomgång.

För bostadsrätter steg utannonserat pris i Stockholm med en procent, i Göteborg med 3,3 procent och i Malmö med 0,5 procent senaste månaden.

Ser man över senaste tolvmånaders perioden så är prisstegringarna kraftigare. Under det senaste året har utannonserat pris på bostadsrätter stigit med 9,3 procent i Stockholm och med 8,6 procent i Göteborg och 5,1 procent i Malmö.

Tittar man på de tre senaste månaderna så är prisstegringen faktiskt störst i Malmö av de tre storstäderna. Där har utannonserat pris på bostadsrätter ökat med 3,2 procent jämfört med 2,8 procent i Göteborg och 2,2 procent i Stockholm.

– Bostadsbristen i storstäderna driver upp priserna. Med en inflationstakt som i december bara var 0,1 procent skall man kanske vara lite orolig över prisbilden för bostadsrätter även om prisutvecklingen den senaste månanden varit svag, säger Peter Rydås, vd för Bovison.

Stockholm Göteborg  Malmö
1 mån 1,0% 3,3% 0,5%
3 mån 2,2% 2,8% 3,2%
12 mån 9,3% 8,6% 5,1%
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.