perjohnler-vd_swedebankI förra veckan stoppade Konkurrensverket tillfälligt Swedbank att agera via Svensk Fastighetsförmedling i Hemnet. Beslutet är ett sätt att förhindra att integrationen mellan Swedbank och Svensk Fastighetsförmedling ska gå för långt innan Konkurrensverkets granskning av företagsaffären är slutförd.

Senast den femte mars ska Konkurrensverket besluta om affären ska gå in i en så kallad fördjupad undersökning. I så fall kan utredningen pågå i ytterligare tre månader. Men Swedbank Franschises vd Per Johnler är inte orolig.

– Vi ser ingen dramatik i detta utan ser det som naturligt eftersom affären granskas av KKV. Vi har inte haft för avsikt att agera i vare sig Hemnet eller Svensk Fastighetsförmedling innan frågan är avgjord, säger Per Johnler.

Swedbank äger idag Fastighetsbyrån och har nu köpt konkurrenten Svensk Fastighetsförmedling. Om förvärvet genomförs får Swedbank, via Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling, 50 procent av inflytandet i Hemnet, och därtill kommer de röster som Swedbank har inflytande över via Mäklarsamfundets ägande.

För att garantera att Swedbank under den tiden som Konkurrensverkets utredning pågår inte använder sitt starka inflytande i Hemnet har Konkurrensverket beslutat att förbjuda Swedbank att direkt eller indirekt utöva sitt inflytande i Hemnet via Svensk Fastighetsförmedling, och via sitt inflytande via Svensk Fastighetsförmedlings franchisetagare genom Mäklarsamfundet. Ett så kallat ”stand still”.

Läs mer om Per Johnlers tankar kring affären i senaste numret av MäklarVärlden.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.