Priserna på bostäder har gått upp under 2013, relativt kraftigt på bostadsrätter. De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna i riket gått upp elva procent och villapriserna har stigit med fem procent. I slutet av året har dock prisökningen stannat av något. Bostadsrättspriserna i riket har gått upp en procent de senast tre månaderna och gått ner två procent den senaste månaden. Villapriserna står helt still både på tre och en månad.

– Under hela året har marknaden präglats av lågt utbud och stark efterfrågan. De bostäder som kommit ut på marknaden har ofta sålts snabbt vilket lett till att priserna stiger och att utbudet inte byggts på, säger Lars-Erik Nykvist vd för Fastighetsbyrån.

I slutet på året kan man dock se en tendens till avmattning. I Stockholm har det fortsatt att gå upp något men i övriga delar av landet ligger priserna still eller går ner något.

– De höga priserna, efter årets uppgångar, verkar ha gjort köparna lite mer tveksamma och avvaktande, säger Lars-Erik Nykvist.

Utbudet under januaris stora visningshelger har varit mindre än på många år, men efterfrågan har varit stark på många orter. Det är fortfarande för tidigt avgöra vart utvecklingen är på väg under 2014.

– Vi tror dock inte på några dramatiska svängningar åt något håll framöver, säger Lars-Erik Nykvist.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.