Stockholm visar ett starkt tredje kvartal. Försäljningen i privat sektor når den högsta tillväxttakten sedan 2010 samtidigt som lönesumman fortsätter att växa. Även befolkningen och bostadsbyggandet ökar. Det framgår av den senaste rapporten Stockholmskonjunkturen.

Omsättningen i privat sektor ökade under tredje kvartalet 2013 med fyra procent i länet och med tio procent i staden jämfört med föregående kvartal. I övriga landet ökade omsättningen med tre procent.

– Stockholm fortsätter att utvecklas positivt med en stark försäljningstillväxt. Det är särskilt glädjande att sysselsättningen stiger samtidigt som antalet konkurser når de lägsta nivåerna på flera år, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region

Arbetsmarknaden i Stockholm fortsätter framåt. Både antalet sysselsatta och antalet lediga jobb ökar. Samtidigt stiger arbetslösheten på grund av den stora inflyttningen till regionen. Antalet sysselsatta i länet ökade med 2,2 procent och i staden 4,7 procent. I övriga landet ökade sysselsättningen med 0,7 procent.

Under kvartalet påbörjades byggandet av 1 991 lägenheter, varav 1 154 i Stockholms stad. Det motsvarar en ökning med närmare 30 procent i både staden och länet jämfört med samma kvartal föregående år. I övriga landet ligger motsvarande ökning på fem procent.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.