?????????Inför 2014 finns det skillnader i hur fastighetsmäklarna i Sverige, Norge och Danmark bedömer sina respektive bostadsmarknader. I både Sverige och Danmark väntas priserna på bostadsrätter stiga mer än priserna på småhus, men i Norge är det tvärt om.

Överlag är bilden mer samstämmig mellan mäklarna i Sverige och Danmark när det gäller priser, utbud och efterfrågan och det är betydligt fler som bedömer att priserna ska fortsätta öka än att de ska minska. Skillnaden är särskilt tydlig när det gäller bostadsrätter.

I Norge är det fler som bedömer att priserna ska sjunka än att priserna ska öka, medan de bedömningar som görs i Sverige och Danmark visar på oförändrade eller stigande priser.

– Bedömningarna i Norge är mer spretiga än i Sverige och i Danmark där enigheten är tydligare. Det finns ingen tvekan om att stabila och samstämmiga bedömningar minskar osäkerheten och gynnar tilltron till bostadsmarknaden på ett sätt som är positivt, säger Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet.

Till exempel så bedömer 40 procent av mäklarna i Sverige och Danmark på stigande priser på bostadsrätter under kvartal 1 och ca 55 procent tror på oförändrade priser. Endast 5 procent bedömer att priserna på bostadsrätter ska sjunka. I Norge bedömer endast 35 procent att priserna blir oförändrade, 26 procent tror att priserna kommer att öka och ca 40 procent bedömer att priserna kommer att sjunka.

Antalet visningar innan försäljning varierar mellan länderna. Här är Sverige och Norge mer lika och det är vanligast med två och tre visningar. I Danmark är det vanligt med betydligt fler visningar, 28 procent av mäklarna uppger att de har tio eller fler visningar innan bostaden säljs.

– I både Sverige och Danmark är det bankernas restriktiva utlåning som påverkar bostadsmarknaden allra mest. I Norge bedöms medias rapportering helt klart påverka bostadsmarknaden mest. Det är slående hur mycket vanligare det är med många visningar i Danmark, tio visningar eller fler är inte ovanligt. I Norge och Sverige säljs bostäderna betydligt snabbare, efter två till tre visningar, avslutar Ingrid Eiken.

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.