Priserna-stigerPriserna på småhus steg med nära fyra procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, visar siffror från SCB.

På årsbasis, fjärde kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna på småhus stigit med nära fyra procent. En jämförelse mellan kvartal tre och fyra 2013 visar en stigning med en procent.

Den största prisökningen på länsnivå återfinns i Jämtlands län med fem procent, följt av Norrbotten, Örebro och Västernorrlands län med fyra procent. Det län där priserna på småhus sjönk mest var Gotlands län med fem procent, följt av Kronobergs län med två procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg priserna med en procent, medan priserna i Stor-Göteborg var oförändrade.

Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var nästan 2,2 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2013. I storstadsregionerna spänner det genomsnittliga priset från nästan 2,8 miljoner kronor i Stor-Malmö till nästan 4 miljoner i Stor-Stockholm.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.