Regeringen har fattat beslut om nya förordnanden av vice ordförande, ledamöter och ersättare i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd från och med den första januari 2014 till och med den 31 december 2016, det skriver inspektionen i ett nyhetsbrev. I korthet innebär beslutet att Disciplinnämnden har fått tre nya ledamöter. Annika Marcus, som varit ledamot i nämnden sedan 1997, efterträds som vice ordförande av hovrättsrådet Monica Björnfot Spaak. Marie Gremlin efterträds av Joséphine Slotte från Konsumentverket. Lennart Hagberg efterträds av fastighetsmäklaren Kurt Pettersson.

Läs mer på: www.fmi.se/omfmi/disciplinnamnden

Beslut på webbplatsen

För att snabbar komma ut med information om FMIs praxis kommer man att publicera samtliga av Disciplinnämndens beslut på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats efter varje sammanträde. De publicerade besluten kommer att vara avidentifierade, men med diarienumret synligt.

Genom en sökfunktion kommer man kunna söka på olika rättsområden, datum för besluten med mera. Man gör det för att snabbare komma ut med information om Fastighetsmäklarinspektionens praxis. Ett arbeta som nu pågår och väntas bli klart under året.

Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.