Andelen kvinnor som är registrerade fastighetsmäklare ökade även under 2013. Detta innebär att könsfördelningen blir allt jämnare, det rapporterar Fastighetsmäklarinspektionen.

– Vi konstaterar att andelen kvinnor som är registrerade fastighetsmäklare fortsätter att öka varje år. Det är bra för yrkeskåren med en allt jämnare könsfördelning, säger Eva Westberg, myndighetschef för Fastighetsmäklarinspektionen.

Det finns tecken på att det inom några år troligtvis kommer att finnas fler kvinnor än män som är registrerade fastighetsmäklare. Andelen kvinnor som utbildar sig till och även registrerar sig som fastighetsmäklare är nu runt 60 procent.

– Visserligen är det en något större andel kvinnor än män som begär avregistrering, men trenden visar ändå på en successiv ökning av antalet registrerade kvinnliga fastighetsmäklare, avslutar Eva Westberg.

Statsistik:

2013 2012 2011
Antal registrerade fastighetsmäklare 6 690 6 724 6 772
– varav kvinnor % 44,1 43,2 42,9
Antal mäklare som avregistrerats under året 597 706 571
– varav kvinnor % 53,4 51,6 58,5
Antal personer som registrerats under året 564 661 677
– varav kvinnor % 62,8 56,9 59,2
Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.