hetLandets fastighetsmäklare bedömer att den höga aktivitet som präglat bostadsmarknaden under 2013 fortsätter under första kvartalet 2014. Priserna bedöms öka på både småhus och bostadsrätter och bankernas krav fortsätter att vara den faktor som påverkar bostadsmarknaden allra mest. Tre av tio fastighetsmäklare bedömer att priserna på småhus kommer att öka under perioden. 40 procent av mäklarna bedömer att priserna på bostadsrätter kommer att öka.

– Det finns en fortsatt stark tro på bostadsmarknaden inför 2014. Både utbudet av bostäder och köpintresset bedöms öka jämfört med senaste undersökningen. Det är fler som bedömer att priserna kommer att stiga och färre som tror på sjunkande priser under årets första kvartal, säger Ingrid Eiken, vd på Mäklarsamfundet.

Bostadsrätter säljs med färre visningar och fler bud än småhus enligt mäklarnas bedömning. 66 procent bedömer att en bostadsrätt säljs efter en till tre visningar. Motsvarande bedömning för småhus ligger på 43 procent. 60 procent av mäklarna bedömer att bostadsrätter i genomsnitt får fler än tre bud och för småhus gör 44 procent den bedömningen. Detta visar årets sista Mäklarinsikt.

– Att aktiviteten är hög på bostadsmarknaden syns särskilt tydligt på bostadsrätter som i snitt har färre visningar och fler bud än småhus. Bostadskonsumenterna kommer väl förberedda till visningarna och redo att slå till snabbt. Lånelöfte från banken är ordnat i förväg och då vet man sin ekonomiska ram. Det finns variationer mellan olika regioner och trycket på bostadsmarknaden är särskilt tydligt på tillväxtorterna, avslutar Ingrid Eiken.

Hela rapporten finns att läsa på: www.maklarsamfundet.se

Jenny Persson
Jenny är publisher och ansvarig utgivare. Att arbeta med MäklarVärlden är fantastiskt givande, en spännande bransch där det händer mycket hela tiden. Ert arbeta handlar ju om folks bostäder – där de och vi lever våra liv - det är stimulerande att få följa och rapportera om. Efter att ha arbetat med tidningen sedan 2012 börjar jag lära mig mer om vad mäkla handlar om, ett utmanade och roligt jobb.