Skärpt amorteringskrav fel väg att gå | Mäklarvärlden

Skärpt amorteringskrav fel väg att gå

Fredag den 8 september var sista dagen att lämna yttrande över Finansinspektionens förslag om ett skärpt amorteringskrav. Mäklarsamfundet ställer sig inte bakom förslaget. Det drabbar fel grupper och riskerar att förstärka inlåsningseffekterna på en redan trögrörlig bostadsmarknad. Förslaget kan också få negativa konsekvenser för arbetsmarknaden och för tillväxten.

De negativa konsekvenserna med förslaget om ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter överskuggar de positiva effekter som förslaget skulle kunna ha på hushållens skuldsättning. Därför motsätter sig Mäklarsamfundet förslaget. Det är ytterligare ett exempel på en åtgärd som syftar till att begränsa hushållens möjligheter att finansiera sina bostadsaffärer, alltså i praktiken att försöka minska efterfrågan på bostäder. Detta i ett läge där Boverket rapporterar att 255 av 290 kommuner har bostadsbrist, allt fler unga vuxna tvingas bo kvar hemma och tillväxtregionerna skriker efter arbetskraft utan tillgängligt utbud av bostäder.

– Vi bedömer att de negativa konsekvenserna av ett skärpt amorteringskrav är av sådan omfattning att det inte är möjligt för oss att ställa oss bakom förslaget. Det krävs ett samlat grepp för att komma till rätta med problemen på bostadsmarknaden och mer fokus på grundorsaken, den stora bostadsbristen, säger Ingrid Eiken Holmgren, vd Mäklarsamfundet.

De skäl som Mäklarsamfundet grundar sitt ställningstagande på sammanfattas nedan:

  • Relativt få träffas av åtgärden. Med fortsatt bostadsbrist, låga räntor och god konjunktur kommer dämpningen av hushållens skuldsättning att vara begränsad samtidigt som vissa grupper får ännu svårare att finansiera sin bostadsaffär.
  • De som träffas av åtgärden är i hög grad grupper som antingen redan idag har svårt att ta klivet in på bostadsmarknaden, till exempel unga vuxna, eller som skulle behöva flytta i större utsträckning än idag för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, till exempel pensionärer.
  • När bara de som har eget kapital eller föräldrar med tillräcklig kreditvärdighet ges möjlighet att etablera sig på den ägda bostadsmarknaden leder det till negativa fördelningseffekter. Med svårigheter att flytta dit jobben finns följer dessutom problem för arbetsmarknaden som i sin tur påverkar tillväxten.
  • Allt fler tvingande åtgärder riktade mot hushållen har minskat bolånetagarens förhandlingsutrymme. Ett skärpt amorteringskrav skulle kringskära förhandlingsfriheten ytterligare, till men för konsumentinflytandet och konkurrensen på bolånemarknaden.

– Än har vi inte sett den fulla effekten av amorteringskravet som infördes 2016. Däremot visar statistik från Svensk Mäklarstatistik att prisutvecklingen förefaller återgå till lägre och mer normala nivåer. Att i det läget skärpa amorteringskravet ytterligare riskerar att göra det ännu svårare på bostadsmarknaden, inte minst för unga vuxna och pensionärer, avslutar Ingrid Eiken Holmgren.

Svenskarna öppna för nya visningsformer

Bostadsintresset är stort bland svenskarna och de senaste åren har de olika möjligheterna till att kunna titta på och skapa sig en bild av bostaden, utan att behöva vara på plats, utvecklats. Men vad lockar mest på en...Läs mer

Ännu en minilägenhet har gått för rekordsumma i Stockholm

Tidigare i år skrev MäklarVärlden om en lägenhet på 10 kvadratmeter som var till salu i Stockholms innerstad. Slutpriset på den blev 1,9 miljoner. Nu har ännu en liten lya på 10 kvadratmeter sålts - denna gång i...Läs mer

Mäklare ansluter till HusmanHagbergs Spaniensatsning

För en månad sedan slog HusmanHagberg upp dörrarna till sin första etablering i Spanien. Franchisetagaren Gabriel Karleving gick då över med sin verksamhet i Lo Pagan från annan mäklarkedja till HusmanHagberg. – Hela teamet f...Läs mer

Mer än varannan bolåntagare har höjt sina bolån utan att flytta

Mer än hälften av de som har bolån, 55 procent, har någon gång höjt sina bolån utan att flytta. TNS Sifo har på uppdrag av SBAB frågat vad höjningen använts till. Till...Läs mer

Herrgård i Dalarna bland landets mest populära bostäder

En herrgård i Garpenberg från 1700-talet var den näst mest klickade bostaden i Sverige under vecka 37. Högst upp i klicktoppen placerade sig en minilägenhet på tio kvadratmeter och på tredjeplats hamnade en betydligt större...Läs mer

Ny bok av Fredrik Eklund

Fredrik Eklund, den framgångsrike fastighetsmäklaren i New York, tappade plötsligt fotfästet i tillvaron. Han hade förlorat kontakten med sin svenska bakgrund och i reflektionerna över barndomen och relationen till sin familj började han hitta...Läs mer

Svår terminologi och utbredd okunskap vid bostadsrättsköpet

SBAB har sammanställt svaren från närmare 500 personer boende i bostadsrätt i en undersökning om bostadsrätter. En av frågorna var om man studerat föreningens årsredovisning innan ett köp och om man f...Läs mer

Erik Olsson kommenterar Mäklarstatistiks senaste siffror

Erik Olsson Bostadsförmedling har lämnat sin kommentar efter Svensk Mäklarstatistiks senaste siffror: Erik Olsson Bostadsindex (EOBi) visar att förväntningarna och stämningen på bostadsmarknaden har dämpats jämfört med förra kvartalet. Prisf...Läs mer

Bostadsrättspriserna ökade i augusti

Nya siffror från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna ökade med en procent i augusti, medan villapriserna var stillastående. Bland de tre storstäderna har priserna det senaste året ökat minst i Stockholm. Enligt Mäklarhusets vd Erik...Läs mer

Kommentar till Mäklarstatistik: Bakom siffrorna ser vi en avmattning

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på en relativt stabil prisbild med svagt stigande bostadsrättspriser och stillastående villapriser. Dock har utbudet på marknaden ökat relativt kraftigt och känslan är att efterfrågan minskat, framförallt...Läs mer